Jako už tradičně, Martin Šimek, učitel a nadšenec do historie, nás bude provázet cyklem přednášek nazvaných Postavy žen v kontextu Písma.

Přednášky jsou věnovány ženám a jejich rolím v Bibli. Dveře jsou otevřeny všem těm, kteří se zajímají o historii, těm kteří stojí o biblický kontext, i těm, kteří si chtějí jen poslechnout zajímavou přednášku.

Přijďte ve čtvrtek na 18. hodinu do Komenského centra v Přešticích. Variantou je i sledovat přednášku online (ale osobně doporučuji přijít, je to o moc lepší!).

Níže přikládám tématický plán, můžete si jej i stáhnout:

Tematický plán – Postavy žen v kontextu Písma 2022/20/23

Měsíc/termín Název lekce
29.9.2022 Genesis
20.10.2022 Exodus
24.11.2022 Jozue
22.12.2022 Soudců
26.1.2023 Knihy Samuelovy
23.2.2023 Knihy královské
30.3.2023 Evangelia
27.4.2023 Skutky
18.5.2023 Epištoly Pavlovy
29.6.2023 Ostatní spisy a shrnutí

Centrum J. A. Komenského Přeštice, Rebcova 557

vždy čtvrtky (nejčastěji poslední v měsíci) od 18.00 hod. 

Váš komentář

Ženy v kontextu Písma

Datum: 2022/09/30

Autor: Jakub Vokoun

Kategorie: Komenského sbor, Přednášky Martina Šimka

Štítky:

Prázdný hrob

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/04/05

Text evangelia na 9.4. je J 20, 1-18 / Mt 28, 1-10 To ráno po velikonoční

Číst dál

MLČENLIVÁ

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/06/02

Složím ti báseň pro mlčení tak tichou že snad ani není (jako když slza rychle skane)

Číst dál

Učedník Natanael

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/08/02

Pouhých šest veršů Janova evangelia se zmiňuje o tomto učedníku. Není povolán mezi apoštoly, nemáme svědectví

Číst dál