Slatinný potok - Křemelná

Text na 8.1. je Mt 3,13-17

Naplnil, co žádá Bůh. Tím, že se Ježíš nechal pokřtít, předznamenává celý jeho život – udělal, co nemusel. Stoupl si do řady hříšníků činících pokání. Ztotožnil se s člověkem. Hřích bližního byl jeho hříchem, naše bolesti vzal na sebe.

Naopak nenaplnil to, co žádají farizeové všech dob a podob – totiž zbožný image a dojem bezchybnosti. Jejich bohem je zbožnost, ne Bůh. Plní své zbožné představy a nikoli, co žádá Bůh.

Když Ježíš naplnil, co Bůh žádá, sestoupil na něj Duch a ozvalo se: „Toto je můj milovaný Syn, toho jsem si vyvolil.“ Jako milované děti Boží nesme břemena jedni druhým a Duch bude na nás spočívat.

Váš komentář

Tak Ježíš naplnil Písmo

Datum: 2023/01/07

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Ježíš a tabu

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/03/09

Text evangelia na 12.3. je J 4,5-42 U studny v Sycharu Ježíš překročil snad všechna tabu.

Číst dál

SLAMĚNÁ ROMANCE

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/08/02

Léto má duši z bleděžluté slámy Na prstech vůně často ulpívá mi (To vítr vytepává do tváří

Číst dál

Třetí cesta

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/03/15

Text evangelia na 19.3. je J 9,1-41Na jedné straně tu byl slepý, který neviděl na cestu,

Číst dál