Slatinný potok - Křemelná

Text na 8.1. je Mt 3,13-17

Naplnil, co žádá Bůh. Tím, že se Ježíš nechal pokřtít, předznamenává celý jeho život – udělal, co nemusel. Stoupl si do řady hříšníků činících pokání. Ztotožnil se s člověkem. Hřích bližního byl jeho hříchem, naše bolesti vzal na sebe.

Naopak nenaplnil to, co žádají farizeové všech dob a podob – totiž zbožný image a dojem bezchybnosti. Jejich bohem je zbožnost, ne Bůh. Plní své zbožné představy a nikoli, co žádá Bůh.

Když Ježíš naplnil, co Bůh žádá, sestoupil na něj Duch a ozvalo se: „Toto je můj milovaný Syn, toho jsem si vyvolil.“ Jako milované děti Boží nesme břemena jedni druhým a Duch bude na nás spočívat.

Váš komentář

Tak Ježíš naplnil Písmo

Datum: 2023/01/07

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

O soudci a vdově

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/13

Text evangelia na 16.10. je L 18,1-8 Většinou se v příběhu o soudci a vdově ztotožníme

Číst dál
Slatinný potok - Křemelná

Tak Ježíš naplnil Písmo

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/01/07

Text na 8.1. je Mt 3,13-17 Naplnil, co žádá Bůh. Tím, že se Ježíš nechal pokřtít,

Číst dál

Ukřižovali jej spolu s Ježíšem

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/11/17

Text evangelia na 20.11. je L 23,33-43 Přemýšlím nad tím zločincem, který byl ukřižován spolu s

Číst dál