Slatinný potok - Křemelná

Text na 8.1. je Mt 3,13-17

Naplnil, co žádá Bůh. Tím, že se Ježíš nechal pokřtít, předznamenává celý jeho život – udělal, co nemusel. Stoupl si do řady hříšníků činících pokání. Ztotožnil se s člověkem. Hřích bližního byl jeho hříchem, naše bolesti vzal na sebe.

Naopak nenaplnil to, co žádají farizeové všech dob a podob – totiž zbožný image a dojem bezchybnosti. Jejich bohem je zbožnost, ne Bůh. Plní své zbožné představy a nikoli, co žádá Bůh.

Když Ježíš naplnil, co Bůh žádá, sestoupil na něj Duch a ozvalo se: „Toto je můj milovaný Syn, toho jsem si vyvolil.“ Jako milované děti Boží nesme břemena jedni druhým a Duch bude na nás spočívat.

Váš komentář

Tak Ježíš naplnil Písmo

Datum: 2023/01/07

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Mám rád/a svoje město/vesnici

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2021/06/29

Nová výstava bude trochu z jiného soudku : ) Pořádá ji u nás MAS Aktivios, z.s.

Číst dál

Nejsem žádný vrahoun

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/02/10

Text evangelia na 12.2. je Mt 5,21-37 O zabití, cizoložství, rozvodu a křivé přísaze – to

Číst dál

Apoštol Filip

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/06/02

Nalezneme ho v okruhu Dvanácti apoštolů – ve výčtu je vždy jmenován na pátém místě, tedy dosti

Číst dál