Slatinný potok - Křemelná

Text na 8.1. je Mt 3,13-17

Naplnil, co žádá Bůh. Tím, že se Ježíš nechal pokřtít, předznamenává celý jeho život – udělal, co nemusel. Stoupl si do řady hříšníků činících pokání. Ztotožnil se s člověkem. Hřích bližního byl jeho hříchem, naše bolesti vzal na sebe.

Naopak nenaplnil to, co žádají farizeové všech dob a podob – totiž zbožný image a dojem bezchybnosti. Jejich bohem je zbožnost, ne Bůh. Plní své zbožné představy a nikoli, co žádá Bůh.

Když Ježíš naplnil, co Bůh žádá, sestoupil na něj Duch a ozvalo se: „Toto je můj milovaný Syn, toho jsem si vyvolil.“ Jako milované děti Boží nesme břemena jedni druhým a Duch bude na nás spočívat.

Váš komentář

Tak Ježíš naplnil Písmo

Datum: 2023/01/07

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

SLAMĚNÁ ROMANCE

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/08/02

Léto má duši z bleděžluté slámy Na prstech vůně často ulpívá mi (To vítr vytepává do tváří

Číst dál

Nepotřebný služebník

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/09/28

Text evangelia na 2.10. je L 17,5-10 Příběh o unaveném služebníku, který po návratu z pole

Číst dál

Kreslím MÍR.

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2022/05/27

Je nám ctí, že právě v našich prostorách může viset první z výstav „mírové štafety“ –

Číst dál