K HOLÉMU STROMU

Posted Posted in Básně

Martin Šimek Opři se vodě o ramenovypučí list a dá ti jméno(Krajince dneška chybí rám) To jméno chce být vyslovenonad zemí sněhem uvláčenou(Já sotva dechu popadám) Co si jen počtu s dychtivostíkterou teď do slov odít mám?Hlas divný budí suché kosti(Mé srdce vzlíná, nevím kam)

Apoštol Pavel

Posted Posted in Svědkové víry

Také on, podobně jako Petr, byl Ježíšovým snad o něco mladším současníkem. Nepatřil však k nejužšímu okruhu Ježíšových učedníků a pravděpodobně se s Kristem osobně ani nesetkal v době, kdy ještě Spasitel chodil po této zemi. Jeho dílo a odkaz svým rozsahem a významem nicméně většinu prvních apoštolů dokonale zastiňuje. Máme před sebou dokonalý protipól apoštola Petra. Mladík […]