Mateřské centrum
Royal Rangers
Stacionář Kristián
TS Plamínek
Komenského sbor
Přednášky Martina Šimka
Galerie J. A. Komenského
Kurz základů křesťanství
Mateřské centrum
 
 Mateřské centrum v Přešticích je určeno především pro maminky s dětmi v předškolním věku. Pravidelná setkání se uskutečňují v útulných prostorách evangelické fary při Komenského centru v Přešticích.
 
 Programem Vás provede dvojnásobná maminka Anežka Veselovská.
Je rozdělen na dvě části – pro děti je v první polovině připravena pohádka a různé říkanky, ukazovací písničky a tanečky. Na dětský program navazuje část věnovaná maminkám, při které samy nebo spolu s dětmi něco tvoří, jindy si mohou poslechnout zajímavou přednášku, účastnit se workshopu anebo si spolu jen tak popovídat nad šálkem kávy a dobrým jídlem a podělit se o své (mateřské) zkušenosti…
 
 Každý je vítán, nevyženeme ani odvážné tatínky. 🙃
 

 

Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

55. Přední hlídka RR v Přešticích je jedna ze základních buněk Royal Rangers v České republice, která vznikla 1.9.2013 pod záštitou evangelické farnosti ČCE v Přešticích.

 

 

 Posláním denního stacionáře KRISTIÁN je poskytování bezpečné a odborné ambulantní služby osobám od 27 let a seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.

 Služba podporuje zachování pocitu vlastní hodnoty, důstojnosti a udržení dobré kvality života.

 

Zjistit víc na Facebooku

Plamínek je křesťanská taneční skupina, která působí v Centru Jana Amose Komenského. Dívky a chlapci mezi deseti a patnácti lety se učí scénický tanec. Kromě toho máme každý týden tancování pro malé děti.

Vystupujeme několikrát do roka na akcích pořádaných evangelickým sborem v Přešticích (například při Vánoční bohoslužbě, Noci kostelů, apod).

Termíny tréninků najdete v kalendáři.

Zjistit víc na Facebooku

 

 Jsme součástí evangelické církve, považujeme se za jednoho z následovníků české reformace a českých bratří, církve jejímž posledním biskupem byl J. A. Komenský.

 Protože chceme stejně jako on sloužit světu a lidem, tak jako to dělali čeští bratří, v oblasti vzdělání, duchovní, kulturní i společenské.

 

 
 Jeden z nejlepších způsobů, jak se dozvědět zajímavé a podnětné informace, které náš život mohou posunout. Nabízejí možnost nejen slyšet, ale také reagovat, ptát se. Pořádáme proto série přednášek na aktuální témata, která se nás dotýkají.
 Jsou zdarma a otevřené všem. Dostupné jsou též na internetu. (K výročí J. A. Komenského jsme pořádali průřezové přednášky jeho životem, dílem i přínosem.)
 
 O příští přednášce se dozvíte v kalendáři, nebo můžete sledovat na youtube.
 
Výstava Kreslím MÍR v K-centru

 

Velký sál Centra J.A. Komenského slouží též jako galerie. Je zde možné shlédnout výstavy, které připravujeme ve spolupráci s Fakultou designu a umění Západočeské univerzity v Plzni.

 Těšit se tedy můžete na přehlídku děl, které vznikají v dnešní době a mají možnost promlouvat do součanosti.

 

Ilustrativní foto - kurz základů křesťanství

 Pokud máte zájem zapojit a vzdělat se v oblasti teologie a víry, přijďte na naše setkání, které je pořádané pod hlavičkou Teologické fakulty Jihočeské Univerzity.

 Během dne vystoupí většinou tři, čtyři přednášející a představí danou oblast teologie, historie křesťanství či Biblického textu, na které následně navážeme společnou diskusí nebo doplňujícími dotazy.

 Jednotlivé bloky jsou oddělené přestávkami na kávu a samozřejmě také společným obědem.
 Program je vždy zveřejněn před termínem dalšího kurzu.
(Dveře jsou otevřené každému, není potřeba dávat o sobě vědět předem.)