Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! (Židům 13,7)

Dokážeme my lidé doopravdy změřit něčí význam, odkaz, neúspěch či úspěch? Právě proto, že se většinu života zabývám historií, věřím tomu čím dál tím méně. Měřítka lidské společnosti, která se neustále mění v čase, která podléhají sobeckým zájmům, předsudkům a pokrytectví – ta nikdy nemohou obstát před měříky absolutními a věčnými, majícími svůj kořen v Bohu.

Bylo by snadné říci: Jestliže tedy známe měřítka absolutní a věčná – užívejme jich! Avšak co my lidé vlastně známe? Chápeme Boha samotného a rozumíme jeho záměrům? Apoštol Pavel nás v úvodním verši vyzývá, abychom sledovali a uchovávali v paměti životní odkaz těch, kteří se snažili upřímně následovat Boha. Možná že pohled na jejich životní příběh nás přiblíží k poznání toho, na čem opravdu záleží.

Váš komentář

Úvodní text

Datum: 2022/04/02

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

Návštěva konfirmandů z Regensburgu - Plakátek

Návštěva konfirmandů z Regensburgu

Autor: Jakub Vokoun
Datum: 2022/09/27
, ,

O víkendu 23.-25. září nás navštívili konfirmandé z našeho spřáteleného sboru v Regensburgu. Nepřijelo jich tolik,

Číst dál

(Ne)věřící Tomáš

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/04/14

Text evangelia na 16.4. je J 20,19-31 Na zvěst o Ježíšově vzkříšení reaguje Tomáš radikálně (v

Číst dál

SLAMĚNÁ ROMANCE

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/08/02

Léto má duši z bleděžluté slámy Na prstech vůně často ulpívá mi (To vítr vytepává do tváří

Číst dál