Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! (Židům 13,7)

Dokážeme my lidé doopravdy změřit něčí význam, odkaz, neúspěch či úspěch? Právě proto, že se většinu života zabývám historií, věřím tomu čím dál tím méně. Měřítka lidské společnosti, která se neustále mění v čase, která podléhají sobeckým zájmům, předsudkům a pokrytectví – ta nikdy nemohou obstát před měříky absolutními a věčnými, majícími svůj kořen v Bohu.

Bylo by snadné říci: Jestliže tedy známe měřítka absolutní a věčná – užívejme jich! Avšak co my lidé vlastně známe? Chápeme Boha samotného a rozumíme jeho záměrům? Apoštol Pavel nás v úvodním verši vyzývá, abychom sledovali a uchovávali v paměti životní odkaz těch, kteří se snažili upřímně následovat Boha. Možná že pohled na jejich životní příběh nás přiblíží k poznání toho, na čem opravdu záleží.

Váš komentář

Úvodní text

Datum: 2022/04/02

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

Nejsem žádný vrahoun

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/02/10

Text evangelia na 12.2. je Mt 5,21-37 O zabití, cizoložství, rozvodu a křivé přísaze – to

Číst dál

Apoštol Petr

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/04/02

Postava jednoho z prvních následovníků Ježíše Krista je v Písmu nepřehlédnutelná. Vyvstává před námi obraz prudkého muže, negramotného

Číst dál
Náhledová fotografie

Morseovka

Autor: Jakub Vokoun
Datum: 2023/01/24

Morseovka může vypadat jako náročná šifra, ale když tomu dáte chvíli, zaručuji vám, že do konce

Číst dál