Svědkové víry IX./2022

Prosinec 2022 – Diakon Štěpán

Štěpánův příběh je poněkud drsným vybočením ze sváteční pohody. Jeho památku si připomínáme bezprostředně po radostných oslavách příchodu Spasitele, a slyšíme příběh oddaného člena prvotní církve, který jako první zaplatil za svou nalezenou víru životem. Stal se tedy tím, kdo bývá označován za mučedníka.

Jeho příběh je dostatečně známý – svou horlivostí a obdarováním se stal trnem v oku vlivným židovským kruhům v Jeruzalémě, které se znepokojení sledovaly strmý růst počtu následovníků Krista. Falešně byl obviněn z rouhání vůči Bohu a ukamenován. Nejkrásnější větou z jeho energické obhajoby je bezesporu tato: „Vidím nebesa otevřená …“

Ano, nebesa jsou od Ježíšova vzkříšení otevřená, ale nikdo z nás nemůže vědět, čím nám bude dáno projít, než stanem po boku Krista. Modleme se, abychom obstáli stejně jako Štěpán.

Váš komentář

Diakon Štěpán

Datum: 2022/12/29

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

Divberoucí zázrak

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/05/05

Text evangelia na 7.5. je J 14,1-14To, že máme moc Ducha svatého nepoznáme podle uzdravování nebo

Číst dál

O soudci a vdově

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/13

Text evangelia na 16.10. je L 18,1-8 Většinou se v příběhu o soudci a vdově ztotožníme

Číst dál

Deset uzdravených

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/08

Text evangelia na 9.10. je L 17,11-19Lukáš nám neříká hádanku, ale vypráví příběh. Nechce, abychom hledali

Číst dál