Svědkové víry IX./2022

Prosinec 2022 – Diakon Štěpán

Štěpánův příběh je poněkud drsným vybočením ze sváteční pohody. Jeho památku si připomínáme bezprostředně po radostných oslavách příchodu Spasitele, a slyšíme příběh oddaného člena prvotní církve, který jako první zaplatil za svou nalezenou víru životem. Stal se tedy tím, kdo bývá označován za mučedníka.

Jeho příběh je dostatečně známý – svou horlivostí a obdarováním se stal trnem v oku vlivným židovským kruhům v Jeruzalémě, které se znepokojení sledovaly strmý růst počtu následovníků Krista. Falešně byl obviněn z rouhání vůči Bohu a ukamenován. Nejkrásnější větou z jeho energické obhajoby je bezesporu tato: „Vidím nebesa otevřená …“

Ano, nebesa jsou od Ježíšova vzkříšení otevřená, ale nikdo z nás nemůže vědět, čím nám bude dáno projít, než stanem po boku Krista. Modleme se, abychom obstáli stejně jako Štěpán.

Váš komentář

Diakon Štěpán

Datum: 2022/12/29

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

Povídání o 5K v Americe

Autor: Klárka Satková
Datum: 2022/10/10
,

Kde – fara ČCE v Přešticích Kdy – 16.10.2022

Číst dál

O soudci a vdově

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/13

Text evangelia na 16.10. je L 18,1-8 Většinou se v příběhu o soudci a vdově ztotožníme

Číst dál

Prorok Simeon

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/10/10

Svědkové víry VII./2022 Říjen 2022 – Prorok Simeon Jestliže jsme v minulém textu zmínili prorokyni Annu, nemůžeme

Číst dál