Svědkové víry IX./2022

Prosinec 2022 – Diakon Štěpán

Štěpánův příběh je poněkud drsným vybočením ze sváteční pohody. Jeho památku si připomínáme bezprostředně po radostných oslavách příchodu Spasitele, a slyšíme příběh oddaného člena prvotní církve, který jako první zaplatil za svou nalezenou víru životem. Stal se tedy tím, kdo bývá označován za mučedníka.

Jeho příběh je dostatečně známý – svou horlivostí a obdarováním se stal trnem v oku vlivným židovským kruhům v Jeruzalémě, které se znepokojení sledovaly strmý růst počtu následovníků Krista. Falešně byl obviněn z rouhání vůči Bohu a ukamenován. Nejkrásnější větou z jeho energické obhajoby je bezesporu tato: „Vidím nebesa otevřená …“

Ano, nebesa jsou od Ježíšova vzkříšení otevřená, ale nikdo z nás nemůže vědět, čím nám bude dáno projít, než stanem po boku Krista. Modleme se, abychom obstáli stejně jako Štěpán.

Váš komentář

Diakon Štěpán

Datum: 2022/12/29

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

Podzimní tábor Izák

Autor: Lucka Náprsková
Datum: 2022/11/20
,

Od 25. do 28. října byli podzimní prázdniny a to pro Royal Rangers neznamená nic jiného,

Číst dál

Prorokyně Anna

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/09/21

Lukášovo evangelium nám představuje hned v úvodu pozoruhodnou ženskou postavu: Vdovu vysokého věku, obdařenou prorockým darem, která

Číst dál

Apoštol Petr

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/04/02

Postava jednoho z prvních následovníků Ježíše Krista je v Písmu nepřehlédnutelná. Vyvstává před námi obraz prudkého muže, negramotného

Číst dál