Svědkové víry IX./2022

Prosinec 2022 – Diakon Štěpán

Štěpánův příběh je poněkud drsným vybočením ze sváteční pohody. Jeho památku si připomínáme bezprostředně po radostných oslavách příchodu Spasitele, a slyšíme příběh oddaného člena prvotní církve, který jako první zaplatil za svou nalezenou víru životem. Stal se tedy tím, kdo bývá označován za mučedníka.

Jeho příběh je dostatečně známý – svou horlivostí a obdarováním se stal trnem v oku vlivným židovským kruhům v Jeruzalémě, které se znepokojení sledovaly strmý růst počtu následovníků Krista. Falešně byl obviněn z rouhání vůči Bohu a ukamenován. Nejkrásnější větou z jeho energické obhajoby je bezesporu tato: „Vidím nebesa otevřená …“

Ano, nebesa jsou od Ježíšova vzkříšení otevřená, ale nikdo z nás nemůže vědět, čím nám bude dáno projít, než stanem po boku Krista. Modleme se, abychom obstáli stejně jako Štěpán.

Váš komentář

Diakon Štěpán

Datum: 2022/12/29

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

O farizeovi a celníkovi

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/21

Text evangelia na 22.10. je L 18,9-14 Zkusím to jinak – ale o tom samém: Byla

Číst dál

Důkaz, který nic neříká

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/11/05

Text evangelia na neděli 6.11. je L 20,27-38Saduceové přišli za Ježíšem s důkazem, že není zmrtvýchvstání.

Číst dál

K ČERVENCI

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/07/08

Loučíš se loučemi pod stropem začouzeným Sklenuto se zemí se nebe vzdává ceny skládaje vznešenost své

Číst dál