Text evangelia na 25.12. je J 1,1-14

Na počátku bylo Slovo (v1) – Bůh stvořitel řekl a ono se stalo. „Řekl budiž světlo a bylo světlo.“ (Gn 1,3) Velký, mocný a vznešený Bůh vtiskl zemi tvář.

A slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi (v14) – div, který dosvědčoval starý Izrael a stal se nad jiné zřetelným v Ježíši. Ten mocný Stvořitel není netečně schován v nepřístupných výšinách, ale vstupuje do života člověka. Obyčejného člověka – Jana na břehu Jordánu, dívky Marie kdesi v Nazaretě, pastevce Abrama v Kaldejské zemi.

„Kdo je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?“ (Ž 8,5). Rozum mi to nebere – ale srdce mé chválí Boha – mého stvořitele a spasitele.

Váš komentář

Stvořitel náš a spasitel můj

Datum: 2022/12/23

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Nepotřebný služebník

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/09/28

Text evangelia na 2.10. je L 17,5-10 Příběh o unaveném služebníku, který po návratu z pole

Číst dál

Prázdný hrob

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/04/05

Text evangelia na 9.4. je J 20, 1-18 / Mt 28, 1-10 To ráno po velikonoční

Číst dál

Úvodní text

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/04/02

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak

Číst dál