Text evangelia na 25.12. je J 1,1-14

Na počátku bylo Slovo (v1) – Bůh stvořitel řekl a ono se stalo. „Řekl budiž světlo a bylo světlo.“ (Gn 1,3) Velký, mocný a vznešený Bůh vtiskl zemi tvář.

A slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi (v14) – div, který dosvědčoval starý Izrael a stal se nad jiné zřetelným v Ježíši. Ten mocný Stvořitel není netečně schován v nepřístupných výšinách, ale vstupuje do života člověka. Obyčejného člověka – Jana na břehu Jordánu, dívky Marie kdesi v Nazaretě, pastevce Abrama v Kaldejské zemi.

„Kdo je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?“ (Ž 8,5). Rozum mi to nebere – ale srdce mé chválí Boha – mého stvořitele a spasitele.

Váš komentář

Stvořitel náš a spasitel můj

Datum: 2022/12/23

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Spravedlnost a milosrdenství

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/12/16

Text evangelia na 18.12. je Mt 1,18-25Matouš nám ty události vypráví z pohledu Josefa (Lukáš z

Číst dál

SLAMĚNÁ ROMANCE

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/08/02

Léto má duši z bleděžluté slámy Na prstech vůně často ulpívá mi (To vítr vytepává do tváří

Číst dál
Slatinný potok - Křemelná

Tak Ježíš naplnil Písmo

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/01/07

Text na 8.1. je Mt 3,13-17 Naplnil, co žádá Bůh. Tím, že se Ježíš nechal pokřtít,

Číst dál