Pouhých šest veršů Janova evangelia se zmiňuje o tomto učedníku. Není povolán mezi apoštoly, nemáme svědectví o žádném velkém činu, výroku či zázraku. Přesto se před námi otevírá příběh, který je nádherný a inspirující.

Nejsou totiž všichni apoštoly nebo proroky, nejsou všichni, moderně řečeno, vedoucími církve. A přesto je každý následovník Ježíše důležitý. Kristovo tělo by bez něj nebylo úplné.

Natanael je vyhledán Filipem a pozván, aby uzřel Mesiáše. Zapochybuje, nemaje zjevně vysoké mínění o městečku Nazaret, kde v tu chvíli Ježíš zahajuje své dílo. Konfrontován s Kristem tváří v tvář jej však bez rozpaků vyzná jako Pána a Mesiáše. Zde vidíme, že pochybnost není zavrženíhodná. Důležité je, zda pochybujeme ve snaze dobrat se dokonalé pravdy, či zda je pochybování pohodlnější, než vyvodit důsledky z pravdy zjevně poznané.

Ježíš pak vysloví o Natanaelovi jednu z nejkrásnějších vět evangelia: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti!“

Následně se Natanael zdánlivě ztrácí a přichází na scénu až v samotném závěru evangelia při zázračném setkání učedníků se zmrtvýchvstalým Ježíšem na břehu Galilejského jezera. Zjevně tedy projevil největší vlastnost pravého učedníka – byl s apoštoly po dobu Ježíšova pozemského putování, přes Jeho smrt až po vzkříšení. Jedním slovem – vytrval.

Váš komentář

Učedník Natanael

Datum: 2022/08/02

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

Spravedlnost a milosrdenství

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/12/16

Text evangelia na 18.12. je Mt 1,18-25Matouš nám ty události vypráví z pohledu Josefa (Lukáš z

Číst dál

Mám rád/a svoje město/vesnici

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2021/06/29

Nová výstava bude trochu z jiného soudku : ) Pořádá ji u nás MAS Aktivios, z.s.

Číst dál

Apoštol Pavel

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/05/02

Také on, podobně jako Petr, byl Ježíšovým snad o něco mladším současníkem. Nepatřil však k nejužšímu okruhu

Číst dál