Text evangelia na 23.4. je L 24,13-55

Když šli dva učedníci po Ježíšově ukřižování na venkov a diskutovali o všem, co se v Jeruzalémě odehrálo, připojil se k nim sám vzkříšený (v15). To se tak stává, že kde se dva nebo tři baví o Ježíši, On se do jejich hovoru vmísí.

Učedníci ho ale nepoznali (v16). A dokonce na závěr čteme, že „zmizel jejich zrakům“(v31). Řekli si ale: „což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil?“ (v32). Inu, srdce někdy vidí líp než oči – zvláště ve věcech víry.

Když jim o vzkříšení říkaly ženy, ohromilo je to (v22). Nyní jsou ohromeni dvakrát víc a vrací se do Jeruzaléma, aby řekli ostatním, že ženy mají pravdu: vstal z mrtvých! Ti už to ale ví a vítají je slovy: „Pán byl opravdu vzkříšen.“ Církev není společnost na zachování odkazu Ježíše, jeho učení a skutků. Církev je společenstvím víry, kde je vzkříšený uprostřed. Bez něj to nemá smysl, bez něj je církev nesmyslná.

Váš komentář

Setkání na venkově

Datum: 2023/04/20

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

MODRÝ PODZIM

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/11/22

Básně VIII./2022 Modrý podzim Do klína hvězdám padá listopad My sotva víme co je skryto v pádu

Číst dál

Na stopě. Setkání české a německé mládeže v Regensburgu.

Autor: Petr Josef Jan Mištera
Datum: 2022/05/27

V pátek 13. května zavítala výprava našich mládežníků na třídenní návštěvu německých kamarádů, kteří na podzim

Číst dál

Blaze

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/01/27

Text evangelia na 29.1. je Mt 5,1-12 Blaze není těm, kteří mají plná břicha, ale těm,

Číst dál