Text na 1.1. je Mt 2,13-23

Matouš zmiňuje trojí naplnění Písem. Nejde však o naplnění ve smyslu důkazního materiálu – u soudu by to sotva obstálo. Jde mnohem víc o to, že text Písma znovu (a zcela nově) ožil. Bible nově promlouvá.

A tak jsme opět v Egyptě (v13), odkud si Bůh povolává (slovy proroka Ozeáše – Oz 11,1) milovaného mládenečka. A opět je slyšet bědování a přehořký pláč nad syny Izraelskými, kteří již nejsou (v16 – Jer 31,15) – pokolikáte již? A že je spasitel z Nazareta, odkud může sotva vzejít co dobrého? (J 1,46) Na to s úsměvem odpovídá Matouš – a odkud jinud by měl tento Boží nazír pocházet, než z města Nazaret?

Písmo nepřináší důkazy, ale znovu a znovu ožívá a promlouvá. Vede vnitřní dialog a my se k němu smíme ve víře připojit.

Váš komentář

Tak se naplnilo Písmo

Datum: 2022/12/29

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Apoštol Filip

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/06/02

Nalezneme ho v okruhu Dvanácti apoštolů – ve výčtu je vždy jmenován na pátém místě, tedy dosti

Číst dál

K PODZIMNÍMU DEŠTI

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/09/21

Až kolem půjdeš zasa na sklo budeš ťukatnervózní svědectví o pádu jeřabinv osleplých kalužíchpak hledat zlatý dukátz těch

Číst dál

Kreslím MÍR.

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2022/05/27

Je nám ctí, že právě v našich prostorách může viset první z výstav „mírové štafety“ –

Číst dál