Text na 1.1. je Mt 2,13-23

Matouš zmiňuje trojí naplnění Písem. Nejde však o naplnění ve smyslu důkazního materiálu – u soudu by to sotva obstálo. Jde mnohem víc o to, že text Písma znovu (a zcela nově) ožil. Bible nově promlouvá.

A tak jsme opět v Egyptě (v13), odkud si Bůh povolává (slovy proroka Ozeáše – Oz 11,1) milovaného mládenečka. A opět je slyšet bědování a přehořký pláč nad syny Izraelskými, kteří již nejsou (v16 – Jer 31,15) – pokolikáte již? A že je spasitel z Nazareta, odkud může sotva vzejít co dobrého? (J 1,46) Na to s úsměvem odpovídá Matouš – a odkud jinud by měl tento Boží nazír pocházet, než z města Nazaret?

Písmo nepřináší důkazy, ale znovu a znovu ožívá a promlouvá. Vede vnitřní dialog a my se k němu smíme ve víře připojit.

Váš komentář

Tak se naplnilo Písmo

Datum: 2022/12/29

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Prázdný hrob

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/04/05

Text evangelia na 9.4. je J 20, 1-18 / Mt 28, 1-10 To ráno po velikonoční

Číst dál

KOS

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/04/02

Sychravé ticho loňských stébel prohřívá pouze jeho zpěv A tak to chodí už pár neděl: Nečeká

Číst dál

Ukřižovali jej spolu s Ježíšem

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/11/17

Text evangelia na 20.11. je L 23,33-43 Přemýšlím nad tím zločincem, který byl ukřižován spolu s

Číst dál