Text na 1.1. je Mt 2,13-23

Matouš zmiňuje trojí naplnění Písem. Nejde však o naplnění ve smyslu důkazního materiálu – u soudu by to sotva obstálo. Jde mnohem víc o to, že text Písma znovu (a zcela nově) ožil. Bible nově promlouvá.

A tak jsme opět v Egyptě (v13), odkud si Bůh povolává (slovy proroka Ozeáše – Oz 11,1) milovaného mládenečka. A opět je slyšet bědování a přehořký pláč nad syny Izraelskými, kteří již nejsou (v16 – Jer 31,15) – pokolikáte již? A že je spasitel z Nazareta, odkud může sotva vzejít co dobrého? (J 1,46) Na to s úsměvem odpovídá Matouš – a odkud jinud by měl tento Boží nazír pocházet, než z města Nazaret?

Písmo nepřináší důkazy, ale znovu a znovu ožívá a promlouvá. Vede vnitřní dialog a my se k němu smíme ve víře připojit.

Váš komentář

Tak se naplnilo Písmo

Datum: 2022/12/29

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Kdo ví, jak to dopadne?

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/12/01

Text evangelia na 4.12. je Mt 3,1-12Takovou volební kampaň jsme tu už dlouho neměli. Tři hlavní

Číst dál

Jako nebo skutečně?

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/02/23

Text evangelia na 26.2. je Mt 4,1-11Bohatému mladíkovi kdosi řekl: „Když máš tak bohaté rodiče, tak

Číst dál

MODRÝ PODZIM

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/11/22

Básně VIII./2022 Modrý podzim Do klína hvězdám padá listopad My sotva víme co je skryto v pádu

Číst dál