Text na 1.1. je Mt 2,13-23

Matouš zmiňuje trojí naplnění Písem. Nejde však o naplnění ve smyslu důkazního materiálu – u soudu by to sotva obstálo. Jde mnohem víc o to, že text Písma znovu (a zcela nově) ožil. Bible nově promlouvá.

A tak jsme opět v Egyptě (v13), odkud si Bůh povolává (slovy proroka Ozeáše – Oz 11,1) milovaného mládenečka. A opět je slyšet bědování a přehořký pláč nad syny Izraelskými, kteří již nejsou (v16 – Jer 31,15) – pokolikáte již? A že je spasitel z Nazareta, odkud může sotva vzejít co dobrého? (J 1,46) Na to s úsměvem odpovídá Matouš – a odkud jinud by měl tento Boží nazír pocházet, než z města Nazaret?

Písmo nepřináší důkazy, ale znovu a znovu ožívá a promlouvá. Vede vnitřní dialog a my se k němu smíme ve víře připojit.

Váš komentář

Tak se naplnilo Písmo

Datum: 2022/12/29

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Podzimní tábor Izák

Autor: Lucka Náprsková
Datum: 2022/11/20
,

Od 25. do 28. října byli podzimní prázdniny a to pro Royal Rangers neznamená nic jiného,

Číst dál

Mám rád/a svoje město/vesnici

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2021/06/29

Nová výstava bude trochu z jiného soudku : ) Pořádá ji u nás MAS Aktivios, z.s.

Číst dál

O farizeovi a celníkovi

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/21

Text evangelia na 22.10. je L 18,9-14 Zkusím to jinak – ale o tom samém: Byla

Číst dál