Text evangelia na 22.10. je L 18,9-14

Zkusím to jinak – ale o tom samém:

Byla to velká církevní slavnost. Přijelo mnoho důležitých hostů, včetně emeritních biskupů, významných farářů a kazatelů, vážených členů staršovstev. Všem, kteří se zasloužili o práci církve bylo poděkováno a na závěr byla pořízena společná fotografie, která byla pověšena na čestné místo u vchodu do modlitebny na připomnění dalším generacím.
Byl tam i jeden farář, který se modlil: Pane, odpusť mi, že jsem byl špatný farář. Nebyl jsem na blízku těm, kteří to potřebovali, mnohdy jsem neudělal, co jsem měl, často jsem nebyl dobrým příkladem těm, které jsi mi svěřil. Prosím, smiluj se nade mnou a smiluj se i nad těmi, kterým jsem sloužil a dej, aby i navzdory mým selháním mohli dojít do Tvého království.
Říkám si, že tomu špatnému faráři bylo odpuštěno a ze všeho dobrého, co udělal, se bude v nebi radovat se těmi, kterým sloužil. Ti zasloužilí však už mají svou odměnu a jejich zásluhy pominou spolu s tímto světem.

Váš komentář

O farizeovi a celníkovi

Datum: 2022/10/21

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Prorok Simeon

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/10/10

Svědkové víry VII./2022 Říjen 2022 – Prorok Simeon Jestliže jsme v minulém textu zmínili prorokyni Annu, nemůžeme

Číst dál

Mám rád/a svoje město/vesnici

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2021/06/29

Nová výstava bude trochu z jiného soudku : ) Pořádá ji u nás MAS Aktivios, z.s.

Číst dál

Tak se naplnilo Písmo

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/12/29

Text na 1.1. je Mt 2,13-23 Matouš zmiňuje trojí naplnění Písem. Nejde však o naplnění ve

Číst dál