Text evangelia na 22.10. je L 18,9-14

Zkusím to jinak – ale o tom samém:

Byla to velká církevní slavnost. Přijelo mnoho důležitých hostů, včetně emeritních biskupů, významných farářů a kazatelů, vážených členů staršovstev. Všem, kteří se zasloužili o práci církve bylo poděkováno a na závěr byla pořízena společná fotografie, která byla pověšena na čestné místo u vchodu do modlitebny na připomnění dalším generacím.
Byl tam i jeden farář, který se modlil: Pane, odpusť mi, že jsem byl špatný farář. Nebyl jsem na blízku těm, kteří to potřebovali, mnohdy jsem neudělal, co jsem měl, často jsem nebyl dobrým příkladem těm, které jsi mi svěřil. Prosím, smiluj se nade mnou a smiluj se i nad těmi, kterým jsem sloužil a dej, aby i navzdory mým selháním mohli dojít do Tvého království.
Říkám si, že tomu špatnému faráři bylo odpuštěno a ze všeho dobrého, co udělal, se bude v nebi radovat se těmi, kterým sloužil. Ti zasloužilí však už mají svou odměnu a jejich zásluhy pominou spolu s tímto světem.

Váš komentář

O farizeovi a celníkovi

Datum: 2022/10/21

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Deset uzdravených

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/08

Text evangelia na 9.10. je L 17,11-19Lukáš nám neříká hádanku, ale vypráví příběh. Nechce, abychom hledali

Číst dál

Na stopě. Setkání české a německé mládeže v Regensburgu.

Autor: Petr Josef Jan Mištera
Datum: 2022/05/27

V pátek 13. května zavítala výprava našich mládežníků na třídenní návštěvu německých kamarádů, kteří na podzim

Číst dál

Ukřižovali jej spolu s Ježíšem

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/11/17

Text evangelia na 20.11. je L 23,33-43 Přemýšlím nad tím zločincem, který byl ukřižován spolu s

Číst dál