„To bychom potřebovali, aby se to tu pořádně zazelenalo…“, říkali si často mladí lidé, kteří navštěvují Centrum J. A. Komenského v Rebcově ulici. A mysleli tím prostor zahrady, který potřeboval pořádný zásah. A nebylo divu. Po stavbě nové budovy stacionáře Kristián a přilehlého multifunkčního sálu bylo na zahradě co upravovat. Stejně to vnímalo i vedení evangelického sboru, a tak vznikl dvouletý projekt, který byl tento rok završen.

Prostor zahrady u Centra J. A. Komenského je místem setkávání pro všechny generace. Aby se sem vešlo pro každého něco, byl k plánování úprav zahrady přizván zahradní architekt. Vzniklo tak místo pro nejmenší – hřiště s prolézačkou a skluzavkou, dvě posezení pro dospělé a seniory a pro mladé dostatečně velký prostor, který se dá využít jako terén pro hry, místo pro opékání dobrot nebo jen tak pro odpočívání. A k tomu ještě řada zákoutí a míst pro program v menších skupinách. V létě zahradu prověřily hned čtyři turnusy táborů – probíhaly v jejím prostoru i se všemi táborovými aktivitami, a ještě se sem vešlo tepee a několik dalších stanů. Zahrada vše zvládla s přehledem.

Mladí lidé se podíleli nejen na plánování, ale zapojili se do úprav zahrady i výsadby zeleně. Podél strany svažující se k Máchově ulici vysadili menší stromy, které tvoří přirozenou barieru a v letních měsících příjemný stín. Podél dětského hřiště pak vyrostl živý plot tvořený malými habry. Živý plot též doplňuje prostor zahrady na dalších místech, kde je to potřeba. Hustý trávník je základem pro všechny aktivity, které zde probíhají, a tak se plocha zahrady doplnila hnojením o živiny a osela travou. Zalévání patřilo mezi oblíbené činnosti mladých, vždyť v létě se dal zalévat nejen trávník, ale i přihlížející osoby. Se zavlažováním nám v dalších týdnech pomáhali i naši ukrajinští přátelé.

Bylo potěšující, že většinu potřebné práce na sebe vzali mladí lidé. Pomohli nejen zvelebit část našeho města, ale také získat nové dovednosti a mohli se dozvědět i mnoho užitečných věcí o pěstování rostlin, keřů a stromů, které pak využijí v životě nebo také ve škole. Bylo možné společně mluvit i o širších ekologických souvislostech, jako je zadržování vody v krajině v souvislosti se snižováním hladiny spodních vod či vlivu rostlin na tvorbu atmosféry, bez níž by život na naší planetě byl nepředstavitelný.

Projekt byl financován z Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů.

Váš komentář

Komu se nelení, tomu se zelení – úpravy sborové zahrady

Datum: 2023/03/05

Autor: Jan Satke

Kategorie: Komenského sbor

Štítky:

Slatinný potok - Křemelná

Tak Ježíš naplnil Písmo

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/01/07

Text na 8.1. je Mt 3,13-17 Naplnil, co žádá Bůh. Tím, že se Ježíš nechal pokřtít,

Číst dál

Konec světa je za dveřmi

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/11/13

Text evangelia na 13.11. je L 21,5-19 Ještě ani nedozněla Ježíšova slova o hodnotě daru, která

Číst dál

Učedník Natanael

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/08/02

Pouhých šest veršů Janova evangelia se zmiňuje o tomto učedníku. Není povolán mezi apoštoly, nemáme svědectví

Číst dál