Text evangelia na 5.3. je J 3,1-17

Nenarodí-li se kdo „ἄνωθεν“, nemůže spatřit království Boží. To „ἄνωθεν“ má význam ve dvou směrech. Jednak shůry a jednak znovu, od začátku. A mně se zdá, že oboje platí.

1. Narodit se shůry – po mnoho generací lidé nevěřili, že by mohl člověk létat. Věřili jen tomu, na co si mohou sáhnout. Pak se ale našli někteří, kteří se začali nadlehčovat různými balony a ono to šlo. A ještě později někteří dali na svědectví nebeského ptactva a své létající stroje opatřili křídly. Kdo věří jen tomu, na co si může sáhnout, nikdy nebude létat. Kdo věří jen tomu, na co si může sáhnout, nemůže se narodit shůry.

2. Narodit se znovu, od začátku – jako by člověk mohl vzít nový sešit a začít znovu. V tom novém sešitě nejsou žádné naše hříchy. Nic z toho už není připomínáno. A nejsou tam ani naše zásluhy a dobré skutky. Je to nový čistý papír.

A proč tam nemohou zůstat alespoň ty zásluhy? Asi proto, že se zásluhama se strašně blbě létá.

Váš komentář

Naučit se létat

Datum: 2023/03/03

Autor: Radim Škaloud

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Evangelium na neděli

Kreslím MÍR.

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2022/05/27

Je nám ctí, že právě v našich prostorách může viset první z výstav „mírové štafety“ –

Číst dál

SLAMĚNÁ ROMANCE

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/08/02

Léto má duši z bleděžluté slámy Na prstech vůně často ulpívá mi (To vítr vytepává do tváří

Číst dál

Až si pro mě přijdou

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/11/24

Text evangelia na 27.11. je Mt 24, 36-44 Dva budou spolu na poli, dvě budou mlít

Číst dál