Svědkové víry VII./2022

Říjen 2022 – Prorok Simeon

Jestliže jsme v minulém textu zmínili prorokyni Annu, nemůžeme nyní pominout božího muže, který je v Lukášově evangeliu zmiňován ve stejné pasáži – tedy ve dnech, kdy je novorozený Ježíš přinesen rodiči do chrámu, aby za něj, jako za prvorozeného syna přinesli předepsané oběti.

O Simeonovi čteme prostou nádhernou větu: Byl to muž spravedlivý a zbožný a očekával spásu Izraele.

Jak prosté věci po nás vlastně Bůh žádá a jak těžko jim dokážeme dostát: Sloužit spravedlnosti a pravdě, zůstávat v Boží blízkosti a zachovat si naději a víru.

To vše Simenon dokázal. Od měnou mu byl dar Ducha.  Sám duch svatý je v určitý den a hodinu přivádí do chrámu a dá mu spatřit budoucího Mesiáše – naději Izraele i celého světa. Nevíme, zda a kdy Simeon prorokoval při jiných příležitostech ve svém dlouhém životě, avšak nyní vyslovuje proroctví zásadní: Toto dítě je povoláno k záchraně i pádu mnohých. Mesiáš, který přichází změnit vše.

Byli proroci, kterým Bůh dával slavně promlouvat po celý jejich život, byli proroci, kteří pronesli jen jediné zásadní slovo pro určitý čas a místo. Bylo bezpočet mužů a žen, kteří složili Bohu mnoha nejrůznějšími způsoby, jak jim bylo dáno. Jejich služba je neměřitelná měřítky tohoto světa, která jsou zkreslená a omezená.

Kéž by ale každý z nás mohl jednou říci: Nyní, Pane, v pokoji propouštíš služebníka svého …

Váš komentář

Prorok Simeon

Datum: 2022/10/10

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

MLČENLIVÁ

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/06/02

Složím ti báseň pro mlčení tak tichou že snad ani není (jako když slza rychle skane)

Číst dál

Květná neděle

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/03/30

Text evangelia na 2.4. je Mt 21,1-11 Lidé se sbíhají a provolávají slávu: „Hosana, synu Davidovu!“

Číst dál

Být doma u Boha

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/05/11

Text evangelia na 14.5. je J 14,15-21 Být doma u Boha (v23) neznamená se nastěhovat do

Číst dál