Svědkové víry VII./2022

Říjen 2022 – Prorok Simeon

Jestliže jsme v minulém textu zmínili prorokyni Annu, nemůžeme nyní pominout božího muže, který je v Lukášově evangeliu zmiňován ve stejné pasáži – tedy ve dnech, kdy je novorozený Ježíš přinesen rodiči do chrámu, aby za něj, jako za prvorozeného syna přinesli předepsané oběti.

O Simeonovi čteme prostou nádhernou větu: Byl to muž spravedlivý a zbožný a očekával spásu Izraele.

Jak prosté věci po nás vlastně Bůh žádá a jak těžko jim dokážeme dostát: Sloužit spravedlnosti a pravdě, zůstávat v Boží blízkosti a zachovat si naději a víru.

To vše Simenon dokázal. Od měnou mu byl dar Ducha.  Sám duch svatý je v určitý den a hodinu přivádí do chrámu a dá mu spatřit budoucího Mesiáše – naději Izraele i celého světa. Nevíme, zda a kdy Simeon prorokoval při jiných příležitostech ve svém dlouhém životě, avšak nyní vyslovuje proroctví zásadní: Toto dítě je povoláno k záchraně i pádu mnohých. Mesiáš, který přichází změnit vše.

Byli proroci, kterým Bůh dával slavně promlouvat po celý jejich život, byli proroci, kteří pronesli jen jediné zásadní slovo pro určitý čas a místo. Bylo bezpočet mužů a žen, kteří složili Bohu mnoha nejrůznějšími způsoby, jak jim bylo dáno. Jejich služba je neměřitelná měřítky tohoto světa, která jsou zkreslená a omezená.

Kéž by ale každý z nás mohl jednou říci: Nyní, Pane, v pokoji propouštíš služebníka svého …

Váš komentář

Prorok Simeon

Datum: 2022/10/10

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

(Ne)věřící Tomáš

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/04/14

Text evangelia na 16.4. je J 20,19-31 Na zvěst o Ježíšově vzkříšení reaguje Tomáš radikálně (v

Číst dál

Komu se nelení, tomu se zelení – úpravy sborové zahrady

Autor: Jan Satke
Datum: 2023/03/05

„To bychom potřebovali, aby se to tu pořádně zazelenalo…“, říkali si často mladí lidé, kteří navštěvují

Číst dál

Ukřižovali jej spolu s Ježíšem

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/11/17

Text evangelia na 20.11. je L 23,33-43 Přemýšlím nad tím zločincem, který byl ukřižován spolu s

Číst dál