Svědkové víry VII./2022

Říjen 2022 – Prorok Simeon

Jestliže jsme v minulém textu zmínili prorokyni Annu, nemůžeme nyní pominout božího muže, který je v Lukášově evangeliu zmiňován ve stejné pasáži – tedy ve dnech, kdy je novorozený Ježíš přinesen rodiči do chrámu, aby za něj, jako za prvorozeného syna přinesli předepsané oběti.

O Simeonovi čteme prostou nádhernou větu: Byl to muž spravedlivý a zbožný a očekával spásu Izraele.

Jak prosté věci po nás vlastně Bůh žádá a jak těžko jim dokážeme dostát: Sloužit spravedlnosti a pravdě, zůstávat v Boží blízkosti a zachovat si naději a víru.

To vše Simenon dokázal. Od měnou mu byl dar Ducha.  Sám duch svatý je v určitý den a hodinu přivádí do chrámu a dámu spatřit budoucího Mesiáše – naději Izraele i celého světa. Nevíme, zda a kdy Simeon prorokoval při jiných příležitostech ve svém dlouhém životě, avšak nyní vyslovuje proroctví zásadní: Toto dítě je povoláno k záchraně i pádu mnohých. Mesiáš, který přichází změnit vše.

Byli proroci, kterým Bůh dával slavně promlouvat po celý jejich život, byli proroci, kteří pronesli jen jediné zásadní slovo pro určitý čas a místo. Bylo bezpočet mužů a žen, kteří složili Bohu mnoha nejrůznějšími způsoby, jak jim bylo dáno. Jejich služba je neměřitelná měřítky tohoto světa, která jsou zkreslená a omezená.

Kéž by ale každý z nás mohl jednou říci: Nyní, Pane, v pokoji propouštíš služebníka svého …

Váš komentář

Prorok Simeon

Datum: 2022/10/10

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

K šípkovémi keři

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/10/10

Básně VII./2022 K ŠÍPKOVÉMU KEŘI Tvé šlahouny se stáčí do koruny když nebe krabatí a větru trnou

Číst dál

Dobrých sto

Autor: Anna-Marie Rebeka Mišterová
Datum: 2019/10/29

V pondělí 28.října 2019 byla v Galerii J.A.K. otevřena výstava Dobrých 100 aneb nejlepší okamžiky 100

Číst dál

Co potřebuje boháč?

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/10/29

Text evangelia na 30.10. je L 19,1-10 Jen pro dokreslení kontextu – můžeme najít různé omluvy

Číst dál