Program setkání – sobota 20. května 2023
od 8:30 – příjezd, kafíčko
9:00 – začátek, biblický úvod, modlitba, píseň – Honza Satke

9:15 – 1. přednáška + diskuze – Ing. et Mgr. Radim Škaloud
Nový zákon

10:00 – přestávka
10:15 – 2. přednáška + diskuze – Mgr. Jan Satke
Duch svatý a my (pneumatologie)

11:00 – přestávka
11:15 – 3. přednáška + diskuze – PhDr. Jiří Stočes, PhD.
Evangelíci v Československu II.

12:00 – oběd

13:00 – 4. přednáška + diskuze – PhDr. Jiří Stočes, PhD.
Evangelíci v Československu II.
13:45 – přestávka
14:00 – 5. přednáška + diskuze – Mgr. Jan Satke
Církev a my (eklesiologie)

14:45 – závěr, modlitba, požehnání na cestu

Zpěv písní – pod vedením seniorátního kantora Jana Esterleho.

18. setkání

Datum kurzu: 2023/05/20