od 8:30 – příjezd, kafíčko
9:00 – začátek, biblický úvod, modlitba, píseň – Petr Josef Mištera

9:15 – 1. přednáška + diskuze – PhDr. Jiří Stočes, PhD.
Evangelíci v Československu I.
10:00 – přestávka
10:15 – 2. přednáška + diskuze – PhDr. Jiří Stočes, PhD.
Evangelíci v Československu I.
11:00 – přestávka
11:15 – 3. přednáška + diskuze – Mgr. Marek Chvátal
Projekt evangelizace na internetu – HledamBoha.cz.

12:00 – oběd

13:00 – 4. přednáška + diskuze – prof. Jaroslav Vokoun
Boží prozřetelnost (kapitolka z teologie stvoření).
13:45 – přestávka
14:00 – 5. přednáška + diskuze – prof. Jaroslav Vokoun
Boží prozřetelnost (kapitolka z teologie stvoření).
14:45 – závěr, modlitba, požehnání na cestu

Zpěv písní – pod vedením seniorátního kantora Jana Esterleho

17. setkání

Datum kurzu: 2023/04/15