co děláme

Co je to?

Centrum Jana Ámose Komenského je místo, kde se slova naplňují v činech. Centrum různorodých akcí a služby druhým …

Co je součástí CJAK?

Denní stacionář Kristián pro seniory se nachází v krásných nových prostorách a mimořádně vstřícný a srdečný personál zde pečuje o klienty každý všední den od 8-16.00 hod.

Kristián - denní stacionář

Dětský klub Royal Rangers, kde se děti každé úterý účastní zábavného programu, učí se o přírodě a účastní se společných táborů, deskoherních dnů a mnoho dalšího.

Dětský klub Royal Rangers / Přeštice

Taneční skupina Plamínek se věnuje scénickému tanci na témata duchovní i společenská. Schází se jednou týdně a věnují se společným choreografiím.

Plamínek - taneční skupina

Galerie J.A.K. je jedinečně krásný, čistý prostor sloužící kromě výstav také jako koncertní, divadelní či přednášková síň. V neděli se zde k bohoslužbám scházejí lidé z evangelického sboru.
Mateřské centrum je určeno pro maminky s předškolními dětmi. Mohou se zde účastnit dopoledního programu, společně tvořit nebo si jen tak popovídat u kávy, zatímco se jejich děti zabaví v herně.

Proč vzniklo?

Jsme církev ČCE, považujeme se za jednoho z následovníků české reformace a českých bratří, církve jejímž posledním biskupem byl J .A. Komenský. Protože chceme stejně jako on sloužit světu a lidem, tak jako to dělali čeští bratří, v oblasti vzdělání, duchovní, kulturní i společenské.

KristiánPo – PáDenní stacionář probíhá každý všední den od 7 – 16 hodin.
Galerie JAKPo – PáGalerii JAK můžete navštívit, každý všední den 14 – 18
BohoslužbyNeBohoslužby můžete navštívit každou neděli 9 – cca 10 hodin
Royal RangersÚtDětský klub RR má svá setkání každé úterý od 17 do 19 hodin.
PlamínekStScénický tanec Plamínek má své tréninky každou středu od 17 – 18 hodin
Biblická hodinaČtKe studiu Bible máme společný program každý čtvrtek od 18:30 do 19:30

 

Noc kostelů online28. 5. 16-20hV centru Jana Ámose Komenského proběhne online noc kostelů. Sledovat jí můžete na youtube nebo tomto webu.
RR víkendovka4. – 6. 6.Royal Rangers pořádá víkendovku v prostorách Kcentra. Hlavní téma je rekonstrukce prostor.
RR víkendovka11. – 13. 6.Royal Rangers pořádá víkendovou akci. Domlouvá se Bečovská botanická zahrada.
Voda1. – 3. 7.Royal Rangers pořádá výjezd dětí od 8 do 13 let na vodu.
Tábor Mojžíš I.4. – 11. 7.Royal Rangers pořádá letní pobytový tábor v Komenského centru na téma Mojžíš pro děti od 6 do 10 let.
Kreativní kemp12. – 16. 7.Royal Rangers pořádá příměstský tábor pro děti od 10 do 15 let. Děti budou na táboře šít.
Technický kemp12. – 16. 7.Royal Rangers pořádá příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let. Děti budou na táboře natáčet, zpracovávat, zvučit, střihat video.
Tábor Mojžíš II.18. – 25. 7.Royal Rangers pořádá stanový tábor na Myslívě pro děti od 11 do 15 let.
Plavba Jitřního poutníka26. – 30. 7.Evangelický sbor ve spolupráci s MAS Ativios pořádá příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let v prostorách Komenského centra.
Mládežnická dovolená9. – 15. 8.Royal Rangers pořádá mládežnickou dovolenou (Krkonoše), pro mládežníky ve věku 14+