Přednášky

Lidství očima Písma

Playlist obsahuje přednášky Martina Šimka z cyklu Lidství očima písma. Přednášky se zaměřují na jednotlivé části Bible a rozebírají jejich problematiku jak z pohledu dějepisného, tak i duchovního.