Přednášky

Kapitolky z historie Církve

Tento playlist obsahuje přednášky Martina Šimka z cyklu Dějiny církve. Celý cyklus se ale skládá z přibližně deseti přednášek, které jsou v průběhu celého roku. Tentokrát ale bylo potřeba celé téma shrnout během čtyř přednášek, proto pouze Stručný přehled. Přednášky jsou seřazy postupně od nejstarší, tzn. od první do poslední. 

1. přednáška: Církev a Řím – zabývá se časovým obdobím cca od roku 50 do roku 400

2. přednáška: Církev středověku – zabývá se dobou od cca roku 400, do reformací Církve

3. přednáška: Čas reformace – zabývá se časem reformací Církve