kde jsme / nás naleznete?

Prohlídku si můžete otevřít i pod tímto odkazem.

O naší historii si můžete přečíst v časopise Český bratr.

farář: Jan Satke
Rebcova 557 
Přeštice 33401
info@kcentrum.eu